Centar dečijeg sveznanja

ČAROBNJACI REČI je projekat izrađen na Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora namenjen  je razvoju veštine govorenja, unapređenje kulture govora i međuljudske komunikacije dece i tinejdžera od 3 do 20 godina. Škola je namenjena svoj deci prosečnih kao i obdarenoj deci, koja imaju priliku da svoj postojeći talenat za govornu komunikaciju razviju i obogate učeći se na bogatom književnom materijalu sačinjenom od pažljivo odabranih: govornih situacija i sadržaja, bajki, basni, priča, pesama, narodnih umotvorina i vrhunskih likovnih i muzičkih ostvarenja. 
ČAROBNJACI REČI razvijaju svest o moći i snazi reči i o neophodnosti njene svrsishodne kultivisane upotrebe.

Reč kao moćno „oružje“ u borbi za osvajanje novih i bogatijih predela u nesagledivim jezičkim prostranstvima, pravilno i humano upotrebljena, omogućiće deci i tinejdžerima, da jezikom zauvek i neprikosnoveno vladaju, ali da mu pri tom odgovorno i s ljubavlju prilaze i služe. ČAROBNJACI REČI ovladavaju govornom tolerancijom koja podrazumeva sveukupnu toleranciju među ljudima, pod sloganom lepom rečju protiv nasilja, agresije i netolerancije.

Sadržaj i način rada škole posebnim talentima omogućava da se iskažu i usavrše, a svim polaznicima neograničen broj mogućnosti da se kreativno i lako, rečima iskažu.

Pažljivim odabirom sadržaja i suptilnim programima ČAROBNJACI REČI aktivno učestvuju u opažanju i otkrivanju snage reči, kroz njena najsuptilnija značenja. Njihova uloga u takvom pohodu je krajnje stvaralačka i idejno podsticajna.

Svaka proiznesena misao, svaka izgovorena reč postaće odgovorna za svoj smisao, emocionalnu izraz i melodiju, a iznad svega svrsishodnog značenja i jasnom i preciznom porukom koju nosi.

Svoju vrhunsku kreativnost škola nalazi u svakom polazniku kao neponovljivom izvoru misli, osećanja i reči.

Bogatstvo reči, njihova kreativnost i snaga, Čarobnjaci reči dosežu kroz: 

- razvijanje sposobnosti aktivnog slušanja i suptilnog opažanja,
- razvijanje sposobnosti aktivnog gledanja i suptilnog opažanja,
- razvijanje imaginacije i negovanje stvaralačkog mišljenja,
- razvoj harmonije misli, osećanja i govora,
- razvoj opažanja, posmatranja i opisivanja sebe, sveta oko sebe i svog unutrašnjeg sveta,
- razvijanje jezičkog osećaja za rečenicu, sastavljanje rečenica od reči, analiza glasovne strukture reči,
- usavršavanje artikulacije i dikcije,
- razvoj sopstvenih vrlina i lepih emocija,
- razvoj adekvatnog emocionalnog govornog izražavanja, sa posebnim akcentom na dejstvo reči,
- bogaćenje rečnika novim rečima i aktiviranje pasivnog rečnika,
- razvoj motivacije za kultivisanom govornom komunikacijom i ponašanjem,
- razvijanjem radoznalosti, kreativnosti i ljubavi za saznanjem.

 

Čarobnjaci reči su organizovani u grupama do sedam polaznika od 3 do 18 godina starosti,  jedanput nedeljno u trajanju od 60 minuta.

Sva jezički obdarena deca i tinejdžeri, a i ona koja samo ,,vole da govore", mogu postati deo velike jezičke Bajke u čijem carstvu će govorno uzrastati i postati čarobnjaci reči Novog doba.

Svoj uspeh Čarobnjaci reči će pokazivati kroz organizovane predstave, gostovanja na TV i prikladnim priredbama.

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Gospodar Jovanova 35 11000 Beograd,

tel. +381 11 3208500 fax. +381 11 2625232

 

 

70. godina IEFPG

 

Osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

VOJSKA REPUBLIKE SRBIJE

 

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes