PERVAZIVNI POREMEĆAJI

  se odlikuju poremećajem socijalne interakcije, komunikacije, oskudnim i stereotipnim interesovanjima i aktivnostima. Znaci na osnovu kojih možete posumn...

RINOLALIJA

    RINOLALIJA je nazalan ili unjkav govor koji prati teži izgovor glasova, a nastaje kao posledica urođenog rascepa usana ili tvrdog i mekog nepca.

DISGRAFIJA

DISGRAFIJA Pisanje predstavlja komunikaciju između autora i onoga kome je ono upućeno. To je kompleksan proces koji obuhvata mnogo pojedinačnih aspekata k...

DISLEKSIJA

DISLEKSIJA Disleksija predstavlja poremećaj koji se manifestuje teškoćama prilikom učenja čitanja, bez obzira na konvencionalne instrukcije, odgovarajuću ...

MUCANjE

MUCANJE Mnogi autori govore o tome da mucanje nastaje kao rezultat greške u jednom od četiri kanala: auditivnom, vizuelnom, taktilnom ili kinestetičkom. J...

DISLALIJA

DISLALIJA Dislalije ili artikulacioni poremećaji su nemogućnosti ili nepravilnosti u izgovoru pojedinih glasova.

DISFAZIJA

DISFAZIJA Razvojna disfazija je specifični razvojni poremećaj u kome je sposobnost deteta da koristi ekspresivni i/ili receptivni govor ispod očekivanog z...

ALALIJA

  ALALIJA Alalija je stanje potpune nerazvijenosti govora i jezika kod dece normalnih intelektualnih sposobnosti i očuvanog sluha. 
designcart.pl

70. godina IEFPG

 

Osiguranja

 

 

 

 

 

 

 

VOJSKA REPUBLIKE SRBIJE

 

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes