Institut danas

Institut je naučnoistraživačka ustanova u oblasti zvuka, sluha, govora i jezika koja neguje multidisciplinarni pristup u istraživačkom radu i holistički pristup u svom stručnom radu koji sprovodi kroz integrativne tretmane.

Rezultate naučnoistraživačkog rada koristi za razvoj i unapređenje KSAFA sistema (Kostićeva Selektivna Auditorna Filterska Amplifikacija) rane detekcije, dijagnostike i tretmana dece sa oštećenjem sluha, poremećajima razvoja govora i jezika, patologije govora i jezika, poremećaja ponašanja i učenja.

Određene rezultate svog naučnoistraživačkog rada Institut koristi za unapređenje kulture govora i očuvanja jezika.

Institut svoje naučne delatnosti obavlja u: laboratoriji za fonetiku i lingvistiku, elektroakustiku. Svoj poliklinički rad obavlja u savetovalištu, audiološkom kabinetu i polikliničkim kabinetima. Svoju delatnost unapređenja kulture govora, obavlja kroz aktivnosti Škole lepog govora.

Sve delatnosti Instituta obavljaju multidisciplinarni timovi naučnih i stručnih radnika.

 

 

70. godina IEFPG

 

Naša adresa

Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora "Đorđe Kostić" 

Adresa 1: Gospodar Jovanova 35, Beograd

Adresa 2: Slanački put 164, Beograd - poliklinička služba – prijem i dijagnostika

tel. +381 11 6964100

iefpg@iefpg.org.rs

www.iefpg.org.rs

Korisni linkovi

Centar za unapređenje životnih aktivnosti
www.add-for-life.com

Komora logopeda Srbije
www.komoralogopeda.rs

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
www.zdravlje.gov.rs

Ministarstvo za prosvetu, nauku i teh. razvoj Republike Srbije
www.mpn.gov.rs

Mapa

Free Joomla! template by Age Themes